Aktier och nyckeltal

De viktigaste nyckeltalen man bör kunna räkna på inom aktiehandel är:

Olika typer av nyckeltal

Vinstmått

Visar lönsamheten i bolaget. Lyckas bolaget skapa pengar? Lyckas detta bolag bättre än sin akonkurrenter?

Kursnivåmått

Visar marknadens värdering

Utdelningsmått

Visar företagets generositet.

Investeringscoach Alexander Gustafsson går igenom ett antal viktiga nyckeltal för dig som är sugen på att börja med fundamental analys.

 

Volvo – Vinstmått

Volvo – kursmått

 

Volvo – Utdelningsmått

köpa Aktier
köpa aktier

Utdelningsmått

Än en gång vi jämför mot peargroups

Utdelningspolicyn – Vad säger styrelsen som sitter i bolaget. Hur mycket vill de dela ut. Vilken ambition har de. En utdelning föreslås av styrelsen men beslutas sen på en bolagstämma av oss aktieägare. Vill företaget premiera aktieägarna eller vill de behålla pengarna i foretaget. Utdelning hittar man bara bland de större och mognare bolagen. Ju mindre företag då vill man behålla pengarna och återinvestera så att vi i framtiden kan växa och bli större och dela ut. Så i vissa lägen kommer du att hitta 0 på alla utdelningsmått och då är det inget utdelningscase över huvudtaget. Då är det ett tillväxtcase.

3 typer av nyckeltal att applicera direkt i din handel.

  1. Vinstmåtten vill vi hålla höga.
  2. Prisnivåmåtten vill vi teoretisk sätt hålla låga och billigare. Men vi kan acceptera lite högre om vi är ute efter tillväxtcase
  3. Utdelning vill vi också hålla hög men vi får se till att det är en rimlig nivå så att inte alla pengar skiftas ut ur bolaget