Fundamental analys

Fundamental analys kallas aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde och övriga nyckeltal försöker att prognosticera dess framtida utveckling. Att genomföra en fundamental analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförs, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal.

Fundamental analys

Första steget i fundamental analys är dessa nyckeltal:

 

 • PE talet
 • PS talet
 • PEG talet
 • P/B talet
 • Direktavkastning
 • Yield on Cost
 • Kurs/eget kapital
 • Soliditet
 • Substansvärde
 • Kassaflödesanalys
 • ROE talet

fundamental analys
fundamental analys

 

 

Den svenska kronan