P/E tal

Nyckeltalet P/E (price/earnings) är ett bra sätt att värdera en aktie inom fundamental analys.

Viktigt om P/E talet

  1. Företagen har möjligheter att med redovisningstekniska åtgärder justera vinsten både uppåt och nedåt och detta kan medföra att P/E talet förvrängs.
  2. P/E talet tar inte hänsyn till skuldsättningsgrad. Det kan vara särskilt viktigt att undersöka denna i samband med PE.
  3. Om du uteslutande använder PE tal för att göra din värdering kommer det bli alltför ensidigt. Det krävs att man väger in fler faktorer och gärna jämför PE tal mot andra företags PE tal.
  4. Ett lågt PE tal medför sällan att kursen går uppåt. Det innebär ofta att marknaden redan tycker att företaget går bra och det är sällan det är särskilt intressant för marknaden att vänta så länge som exempelvis sex år för att få tillbaka sina pengar. Därför kan det vara lika intressant för den som vill ha snabb uppgång att investera i bolag med höga P/E tal eller ibland tom negativa P/E. P/E talet säger helt enkelt ingenting om var börsen är på väg!