PEG talet

P/E talet är ett mycket populärt nyckeltal för många fundamentala investerare. Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten.

Definitionen av PEG talet

De flesta börshandelssajter tillhandahåller nyckeltalet P/E på sina sajter så det som återstår för att få fram PEG talet (från engelskan Price/earnings/growth) är att ta reda på vinsttillväxten som i alla fall jag sällan hittar bland bankernas nyckeltal.

Viktigt att nämna innan vi gör praktiska beräkningar av detta nyckeltal (kallas också multiplar ibland) är att alla dessa blir mer eller mindre uppskattningar och värderingar. I PEG talet så skall vi exempelvis ta hänsyn till vinsttillväxten men den är i allra högsta grad olika beroende på hur vi tar fram denna. Man kan exempelvis titta på historisk tillväxt och uppskatta hur mycket bolaget kommer öka sin vinst framåt. Det går även att se efter hur mycket bolagets vinst ökade i den senaste årsredovisningen alternativt göra en uppskattning utifrån de senaste kvartalsrapporterna och använda sig av det.