EFN Börslunch 2018-04-09


I dagens program:
Starka vinster bådar gott.
Tung start på året för FAANG.
Värderingarna skrämmer inte.
Inflationen kom av sig.
Tariffer på tillbakagång.
Gabriel Mellqvist – EFN
Michael Livijn – Nordea


Välkomna till Börslunch, måndag 9 april.
Telias Sverigechef Hélène Barnekow slutar Deutsche Bank får ny vd och Industrivärden presenterar en stark rapport.
Men vi ska lyfta blicken, med chefsstrategen Micke Livijn.
Varmt välkommen. Vi börjar med att ta tempen på den finanspolitiska stämningen i USA.
Det är väldigt turbulent och oroligt.
Så det är kul att få din strategiska blick.
Du har med dig en graf som visar att BNP-tillväxten i USA är god och verkar lite dopad av de vita fälten.
Ja, och det är stimulanserna från Trumps administration.
Först en skattereform, och sen en budgetreform så att de får finansiering två år till. Det eldar ju på.
Sen kan man ifrågasätta om det är nu i högkonjunktur man ska bränna på med mer bränsle.
Men det ger stöd till tillväxten i USA framöver.
Det låter välbehövligt nu, i den här oroliga perioden.
Just nu är det ju bara fokus på handelskriget men en sån här fundamental drivkraft är ju inte negativt för marknaderna.
Speciellt om vi tar in resten av bilden.
Det finns ju annat än USA, när det gäller tillväxt.
Det ska vi prata mer om, liksom om handelskrig.
Vi börjar med turbulens och FAANG-aktierna som har skapat stora rubriker. De har gått så här.
Facebook i botten. Amazon ner mycket också.
Vad ska man säga om det här?
Det gick väl lite för fort, lite för mycket i slutet av förra året och början av det här.
Det var nästan nån sorts eufori kring den här sektorn och främst FAANG.
Sen är det så att två av de här bolagen Netflix och Amazon inte ligger inom it-sektorn, utan i konsument sällanköp.
Det är detaljhandel i Amazons fall.
Exakt. Men de andra Ja, tech-sektorn
Man ska ha en positiv syn på den för att det som driver aktier på lång och kort sikt är ju vinsterna. Det är svårt att bli negativ när man ser vinstrevideringar och vinsttrender för den här typen av bolag.
Förutom överhettning är det distraherande att man i Facebook har imageproblem.
Amazon har en president på krigsstigen lite grann.
Har du nån spaning på det?
Det är ju regleringsrädslan eller hotet om regleringar.
Företagen hanterar enorma mängder data.
Och det kan ske på lite udda eller fel sätt.
Det är klart att det drar ner.
Men det blir svårt att förbjuda den här typen av bolag.
De lär fortsätta tjäna pengar.
Det låter lite som “köp dippen”.
Du ser på underliggande faktorer.
Ja, det är ju vinstutvecklingen.
Den är fortfarande otroligt stark.
Inför Q1 spås it-sektorn växa med runt 25 %, vinstmässigt.
Det är svårt att ignorera.
Du har en graf över vinstutvecklingen på Wall Street.
Vilket kanonår. 2018 har ju rusat uppåt.
Det ser väldigt starkt ut. Det är väl skattereformen.
Den här grafen behandlar globala aktier, hela universumet.
Men skattereformen gör en hel del för vinsterna under Q1.
Det blir en engångseffekt. Men om vi rensar för den ser det ändå väldigt starkt ut på vinstsidan.
Som investerare är det svårt att ignorera.
Brukar vinsterna vända först, eller går börsen ner först?
Därom tvista de lärde.
“Conventional wisdom” säger att börsen vänder lite före.
Om den har rätt i
Men än så länge tyder inget på en avmattning.
Nej, nej. Om vi skulle få de 14 % som estimaten indikerar skulle jag bli otroligt positivt överraskad.
Jag skulle nog dra ner det där till 10–11 %.
Det är fullt realistiskt för 2018 som helhet.
Vet vi nåt om Q1:an?
I USA ligger väl estimaten nu på ungefär 18 % i årstakt för vinsttillväxten.
Då kan vi rensa bort runt 8 % via skattereformen.
Men vad som är intressant inför Q1:an är hur försäljningstillväxten går.
Det är lätt att imponeras av vinsttillväxtsiffrorna.
Bryr sig inte amerikaner bara om den?
Nej, det har länge varit mycket prat om marginalpressen.
Bolagen har lyckats hålla marginalerna uppe.
Det har skett de senaste två åren, ungefär på stigande försäljning.
Försäljningstillväxten väntas öka med nästan 10 % i USA under Q1. Det är ju ett jättestarkt resultat.
Vi hade en graf som jag vill se lite mer på.
Det är en prognos för Q1 längst till höger.
Den vita stapeln, som är USA, alltså S&P 500 ligger skyhögt över europeiska aktier.
Det är historiskt stora skillnader.
Skattereformen är en stor förklaring, men är det hela?
Nej, Europa lyckas ju strula till det lite på egen hand.
Det som tynger vinstutsikterna för europeiska aktier är den starka euron.
Den förstärktes nästan runt 10 % under förra året.
Det gjorde att den positiva stämningen kring Europa som överlevererade förra året, kom av sig.
Det är inte hela förklaringen men Europa saknar till stora delar en it-sektor.
Vi har inga FAANG-bolag.
Nej, och den lilla del av it-sektorn som finns i Europa är inte den typen av bolag. Det är mer hårdvarubolag.
När vi får ett svenskt FAANG-bolag, Spotify då går de till börsen i New York i stället för i Europa.
Men “happy days” för vinsterna.
Temperaturen i Europa är väl hygglig?
Vi är lite ljumma till Europa i vår strategi.
Vi sänkte Europa 1 april, till undervikt.
Vi har haft en hyggligt positiv syn på Europa men vinstbilden är svår att bortse ifrån.
Nu pratar du eurozonen.
Sverige har en valuta som bara kan gå neråt.
Hjälper det oss på börsen?
Det är klart. Om vi tar ett globalt index som är lite mer mitt huvud så ligger det på –2,5 till –3 % i år, i lokal valuta.
Men som svensk investerare med global exponering har du fått en avkastning på drygt 1 %.
Så kronan hjälper till när du har utländska investeringar.
Ska vi se på värderingarna på börsen?
De är väl skyhöga, och dags att bygga bunker?
Här har vi globala aktier.
Det här är fascinerande.
Vi har sett många grafer över väldigt höga värderingar.
Det är ett återkommande tema med en stark börs.
Men din p/e-talsgraf, i globala aktier ligger ju på det historiska snittet.
Precis. Det här är tolv månaders framåtblickande p/e så det är ett av en griljon sätt att mäta värderingen på.
Men de här domedagsprofetiorna om att allt är så högt värderat att det knappt går att ta i köper jag inte.
Skulle en motsvarande kurva för Sverige vara likartad?
Ja. P/e-talet i Sverige ligger runt sitt historiska snitt.
Vi kan ta upp den grafen igen och se på finanskrisen mellan 2005 och 2010.
Inte ens när det var som hetast låg man så högt upp.
Hölls p/e-talen nere av stigande vinstrevideringar?
Exakt. Det var hela resan från 2003 till smällen 2008.
Det var en enorm vinstboom, som till stora delar drevs av ökad “leverage” i bolagen.
Det var “financial engineering” till viss del.
Det drog ner p/e-talen.
Kan vi bli oroliga nu med ökade vinster som drivs av “skatte-engineering”, om man är cyniskt lagd.
Det är en bra poäng men jag tycker inte att det är lika farligt.
Om vi ser på skuldsättningen hos bolagen är den inte på samma nivå som 2007–2008.
Många bunkerbyggare fick luft under vingarna för två månader sen, när lönerna troddes gå upp i USA att tioåringen skulle upp över 3 % och allt förändras.
Den här grafen visar att det inte blev så.
Kärninflation och löneökningar i årstakt i USA har legat ganska beskedligt.
Det blev en rejäl smäll. Var det 4 februari?
När siffran på löneökningstakten kom och det satte i gång.
Och då togs domedagsscenerierna togs fram.
Det blev inte så mycket av det. Delar av det beror nog på att marknaden var euforisk och såg inga problem innan.
Och plötsligt kom det här lilla och
Det är ju inte så att inflation eller räntor om inget extremt händer, sticker iväg oförhappandes.
Och det verkar inte ha skett heller.
Tioåringen som skulle över 3 % och förstöra allt
Den är under 2,80 % nu, eller nånstans runt det.
Den har gått tillbaka även i Sverige och på kontinenten.
Du har med dig en rolig kurva: “Skräck och girighet”.
Nu är vi tillbaka till oron.
Å andra sidan försvann inflationsspöket.
Men man ser att oron ändå är betydlig.
Jo, just den här indikatorn mäter väl lite ett kortsiktigt sentiment. Marknaden är en “drama queen” så den slår ju åt båda håll.
Det såg vi i slutet av januari, då den var onaturligt hög.
Däremot kan man vidga begreppet lite med marknadens sentiment. Det här är ju det kortsiktiga.
Det långsiktiga är positioneringen: Hur ligger marknaden?
Där är nog optimismen lite mindre obruten.
De långa pengarna är fortfarande överviktade i aktier.
Folk är lite skakade, men ligger kvar i aktier på sikt.
Oavsett vilken undersökning du använder dig av.
Vi kör Bank of America Merrill Lynchs “survey”.
Där är en klar övervikt för aktier och undervikt i räntor.
Det finns en massa indikatorer i USA på hur pensionspengar är positionerade.
Där känns optimismen ändå ganska obruten.
Vilket råd ger du till dina kunder?
Jag är överviktad i aktier kontra långa räntor i Nordeas strategi. Det finns inget alternativ i nuläget.
Och det här med handelskriget
Det skrivs mer än vad den reala påverkan på marknaden blir.
Är det lite samma sak som med räntorna och inflationen?
Det går lite för bra, så minsta hotbild får stora avtryck.
Det är en klassisk “wall of worry”.
I uppåtgående marknad klättrar börsen av “wall of worry”.
Det gör ju att det hela tiden ska
Finns det inte nåt som kan förstöra det här?
Det är vårt sätt att tänka.
Handelskriget är det senaste. Om det blir nåt.
Vi är inte där än.
Det har avfyrats en del kraftiga skott.
Många hundra miljarder dollars tullar och stora summor.
Men, marknadens reaktioner
5 eller 6 biljoner dollar har gått upp i rök på ett globalt aktieindex sen slutet av februari.
Den reaktionen i förhållande till tarifferna på varor för 250 eller 300 miljarder dollar
Det är inte så höga tariffer som sätts dit utan det blir mindre. Det är nog lite en överreaktion.
Stora summor. Dagens sista graf kommer här.
Här har du på nåt sätt mätt tariffnivån på vår jord.
Historiskt har de sjunkit enormt mycket.
Hur tog du fram det här?
Det är vanlig data. Det finns system för att få fram det.
Det är globala tariffer. Sen början av 90-talet har världshandeln exploderat och tarifferna sjunkit.
Hela globaliseringen, helt enkelt.
Det är möjligt att det blir lite högre tariffer framöver.
Det måste bli nåt av det. Det är jag övertygad om.
Men det lär inte få den globala handeln att sluta.
Värt att komma ihåg att vi ligger på extremt låga nivåer.
Ett litet upptick kanske inte är så farligt.
Men det verkar vara vår tids stora fråga.
Vi ligger jättelågt. PMI ligger jättehögt.
Men när det vänder lite blir folk skraja.
Där är väl Europa ett jättebra exempel.
Det börjar bli lite oroligt för Europa, för PMI:erna.
Det har vänt över. Tysk export är lite lägre.
Men nivåerna är fortfarande väldigt bra.
Europa växer runt 2 %, vilket är dubbelt sin potential.
Så den globala tillväxten lär tuffa på även 2018.
Jag känner mig plötsligt lite mindre orolig.
Stort tack för det.
Stort tack också till dig som tittade.
I morgon kommer Anna Strömberg och Peter Benson.
Vi gästas också av Precise Biometrics.
Häng med oss då.