EFN Börslunch 2018-05-09

Börslunch tar sig an rapportperioden med hjälp av analytikern Peter Malmqvist. Dessutom intervjuas G5 Entertainments vd Vlad Suglobov. I dagens program: Matilda Karlsson intervjuar Vlad Suglobov. Jesper Norberg diskuterar rapportperioden med Peter Malmqvist.
aktier
Hej och välkomna till Börslunch denna soliga dag. Börsen är upp 0,5-0,6 %. Mot strömmen går Skanska som backar 4-5 % efter dagens rapport. I dag blir det mycket fokus på Q1. Hur bra var den egentligen? Och med oss och prata om det har vi rapportgurun Peter Malmqvist.
aktier
Tack!
aktier
Men innan vi pratar med Peter så vet jag att Matilda har en spännande gäst. Så “shoot”, Matilda.
aktier
I am sitting here with Vlad Suglobov, CEO of G5. Welcome to Sweden.

Jag sitter här med Vlad Suglobov. Välkommen till Sverige.

aktier
Thank you!
aktier
You have a very popoular game in the hidden object gender. What are your forcast to continue to grow in this subject?

Ni har ett populärt spel i Hidden Object-kategorin. Vad har ni för prognoser över tillväxten i det segmentet?

aktier
We see that Hidden Object continues to grow with very healthy rates year over year. An it is growing faster than the overal market for mobile games. We actually have about 50% of the world wide market for hidden object games. We have steadily been increasing our marketshare there. We have the largest game in this market and that’s the game called Hidden City. Our largest game by revenue as well. We are quite excited about the prospects and we aim to continue to dominating this market

Hidden Object-marknaden har en hälsosam tillväxt årligen. Den växer snabbare än den totala marknaden för mobilspel. Vi har 50 % av världsmarknaden av Hidden Games-spel. Vi ökar stadigt vår marknadsandel där och vi har det största spelet på marknaden: “Hidden City.” Det är vårt största spel när det gäller intäkter. Vi är ganska entusiastiska över framtidsutsikterna och har för avsikt att fortsätta dominera marknaden.

aktier
How do you work to keep it up to date and to continue to be popular.

Hur jobbar ni med att hålla det uppdaterat för att bibehålla populariteten?

aktier
We have an update schedule where the game recieves new hidden objects scenes every month. We do monthly events that kind of keep people engaged and they create interest in seasonal events. For example on christmas we would have a christmas event and during the spring there will be some cherry blossom event etc and the benefits of that event they are going to be available for you only for a limited amount of time So you would actually have to play through this hidden objects scene when it is available and you cannot play it later and you cant win the rewards later. So we create the incentives for people to come back to the game.

Vi har ett uppdateringsschema där nya dolda objekt lanseras varje månad. Vi har månadsevent för att hålla engagemanget vid liv. De skapar intresse för säsongsevent. Vid julen har vi ett julevent under våren blir det ett körsbärsblomnings-event. Fördelen är att de bara är tillgängliga under en viss tid. Så du måste spela dig igenom de dolda objekten medan de är tillgängliga. Du kan inte spela det senare och vinna förmåner. Vi ger folk en morot att återkomma och se vad nytt som har tillkommit till spelet.


aktier för nybörjare
aktier
To see what new is there in the game and they know if they are going to miss on something they will not see it again so it creates this attachement to the game.

De vet att om de missar något så kommer det inte tillbaka. Det skapar ett slags hängivenhet till spelet.

aktier
What geografical markets do you think has the most potential to grow today?

Vilka geografiska marknader har störst potential?

aktier
The 3 largest markets for mobilegames in the world are United States, Japan and China. And about 50% of our revenue comes from the United States, 30% from Japan and some smaller revenue from China and China is a tricky market. But we are very happy with our success in US and Japan and we believe it can continue to grow there

Världens tre största marknader för mobilspel är USA, Japan och Kina. 50 % av våra intäkter kommer från USA, 30 % från Japan och lite mindre från Kina. Kina är en bökig marknad. Men vi är glada över framgångarna i USA och Japan. Vi tror att vi kan växa ytterligare där.

aktier
So those markets will in the future also be the most relevant markets for you? Så de marknaderna kommer framgent att vara viktigast?
aktier
Yes! The growth is gonna be driven probably by asian markets and we look forward to kind of defining our strategies for these markets But I think US, Japan and EU are gonna me our main markets in terms of growth.

Tillväxten kommer att drivas av de asiatiska marknaderna. Vi ser fram emot att förfina våra strategier för dem. Men jag tror att USA, Japan och EU kommer att vara våra viktigaste tillväxtmarknader.

aktier
You have also invested in Match-3 games and for example Pirates & Pearls. What difference is there in user acquisition cost in Match-3 games compared with hidden objects games?

Ni har investerat i Match 3-spel som Pirates & Pearls. Vilken skillnad finns i kostnaden för nya kunder om man jämför Match 3-spel och Hidden Objects?

aktier
We have a very big position in Hidden Objects games and we are the force that is kind of driving user acquisition in this gendera and we are very aggressivly competing with other developers and they have difficulty competing with us. Wereas in Match-3 games we have a very tiny position on the market We want it to become a bigger position but it is the other situation for us we have to find a way around a very competative situation that other bigger publisher have on the gendra. What we found out is that our players that like hidden object games they also like Match-3 games and what we can do is that we can bring players from our other games into the Match-3 game and build the games revenue and the audiance with that and we have been doing it quite successfully since

Vi har en stark position när det gäller Hidden Objects. Vi är de som driver fram nya användare. Vi tävlar aggressivt med andra utvecklare. De har svårt att konkurrera med oss. Inom Match 3-spel har vi en pytteliten marknadsandel. Vi vill ha en större marknadsandel. Här har vi en motsatt position, och måste finna en väg runt en mycket konkurrensutsatt marknad där andra, större utgivare dominerar. Men våra Hidden Objects-spelare gillar även Match 3-spel. Vi kan hämta spelare från våra andra spel till Match 3-spelen och få intäkter och större publik. Vi har varit ganska framgångsrika.

aktier
So it has synergie effect between those games?

Finns det en synergieffekt mellan dessa spel?

aktier
Yes obviously. We have actually compared match-3 game with the hidden object game. So we know our players like them and appreciate them. And the game has been gaining revenue and audiance ever since we have launched in august last year

Ja. Vi har jämfört Match 3-spelet med Hidden Objects-spel. Vi vet att våra spelare gillar och uppskattar dem. Match 3-spelet har skapat intäkter sen premiären 2017.

aktier
You already have quite high good users and gaming spending. Is it possible to increase it even further or are you satisfied with the levels today? Ni har redan ganska höga användarintäkter. Går det att öka dem ytterligare? Eller är ni nöjda?

aktier
I think all underlying markettrends are supporting the thesus that it can continue to increase The people are spending more and more time playing mobilegames. Not only that but they get more and more comfortable spending more money within these games and that is what is gonna be driving the avarage spending up. But the main driver behind the growth of the revenue of the company is the increase in the number of people playing these games and increase of the monthly size of the audience and then the increase of the avarage monetization is the other factor that helps us increase our revenues.

Alla underliggande marknadstrender stöder tanken att de kan fortsätta att öka. Folk spelar alltmer mobilspel. De blir även alltmer villiga att betala inne i appen och det kommer att göra att folk spenderar mer. Men det som huvudsakligen driver företagets intäkter är det ökande antalet personer som spelar varje månad. Att öka det genomsnittliga spelandet är bara en faktor som hjälper oss att öka intäkterna.

aktier
So the main focus in growth is to attract more players and a bigger audience? Så huvudfokus ligger på att attrahera fler spelare?
aktier
Yes means getting better at marketing our games and finding ways to acquire more and more players Ja, och då måste vi marknadsföra våra spel bättre och skaffa oss allt fler spelare.
aktier
And you have a ebit-margin of 13%. Are you satisfied with that? Ni har en ebit-marginal på 13 %. Är ni nöjda?
aktier
Yes that result, thats the first quarter 13,3% that is the highest ebit-margin we have had ever since we started to working with free to play games. It is very good but we want it to keep going up and we have very good economy of scale or leverage of the businessmodel. Our quest is the same weather a game has a million users or 5 million users so the higher our revenue the higher is the earings margin. And we aim to grow the revenue so earnings margin to.

Ja, i det första kvartalet hade vi 13,3 %. Det är den högsta ebit-marginalen vi haft, sen vi började med Free To Play-spel. Det är väldigt bra men vi vill att det fortsätter uppåt. Vi har en bra och skalbar ekonomisk affärsmodell. Kostnaderna är desamma för ett spel med en miljon spelare som vid fem miljoner spelare. Så ju högre intäkter desto större vinstmarginal. Vi siktar på högre intäkter och vinstmarginal.

aktier
The future is looking good? Framtiden ser ljus ut?
aktier
The future is ceratainly looking good. At least all the trends on the market is pointing in the right direction. That has helped us to execute the strategy the right way Definitivt, och alla trender på marknaden pekar åt rätt håll. Det är vår sak att utföra strategin.
aktier
Thank you Vlad! Tack, Vlad.
aktier
Thank you!
aktier
Tack, Matilda och Vlad. Superspännande. Innan vi slänger oss in i Peters alla grafer ska vi ta en titt på dagens rapporter.

aktier för nybörjare
aktier
Det har faktiskt kommit några idag också. Och det som sticker ut här är väl Starbreeze. Men kanske framför allt Skanska som är ner 5 %. Kommer den att påverka dina fina modeller vi skall titta på nu?
aktier
Den går i linje med de övriga byggbolagen, så att på det sättet så är dagens Skanska-rapport i linje med de övriga. I alla fall vad gäller kursreaktion. Jag har inte hunnit titta på den för den kom ju ganska precis.
aktier
Vi har som sagt många grafer, så det gäller att hålla tungan rätt i mun som jag brukar säga. Vi börjar med andel bolag med vinsttillväxt.

aktier för nybörjare
aktier
Det är fundamentalt. Den röda är alltså.

aktier
Då är det inte bra.
aktier
Vi vill vara över 50.
aktier
Hela tiden. Det kan man se och det har vi ju varit under flera år. och det har jag hävdat under lång tid, att det här med att Sverige eller svenska bolag skulle vara inne i nån sorts lågkonjunktur under den här perioden, det är bara snicksnack. Det har varit en bra trend. Sen har nåt storbolag som floppar ur och det kommer stora nedskrivningar och omstruktureringar å såna saker. Men den underliggande trenden för vinsterna de senaste åren har varit god. Ibland till och med stormande god, ibland lite mindre god.
aktier
Men det ser väldigt stabilt ut
aktier
Liknar ganska mycket de kvartalmässiga tidigare. Vi fortsätter att titta lite gran på vinsttillväxten. Vi har några grafer som vi tänkte visa.

aktier för nybörjare
aktier
Här har vi vinsttillväxten – och det skall vi påminna om vi pratar hela tiden om Sverige här.
aktier
Det här är Stockholmsbörsen ja.
aktier
Ovh det här är vinsttillväxten i årstakt och det blir ju då i absoluta tal får man väl säga. Men det gäller att rensa här.

aktier för nybörjare
aktier
Vi börjar med att ta bort extremvärdena. Då är vi nere på 5 % ungefär justerat.
aktier
Ja

aktier för nybörjare
aktier
Sen har vi även medianvärdet. Det ligger det på en ca 4 % skulle jag gissa. Det ser väl ganska bra ut det här?
aktier
De här graferna speglar också det som är Stockholmsbörsens problem. Enstaka storbolag kan fullständigt slå sönder såna här mätningar. Och nu är det senaste kvartalen Ericsson som är det stora problembarnet. Så därför tvingas jag rensa ut lite extremer ur populationen för att få en underliggande trend. Och tar vi den underliggande trenden så är den ganska god, kring en 5-6 % skulle jag säga i årstakt på vinst före skatt. Om jag då tar en median på samma population då kommer jag ner lite i storlek. Det här är SME urvalet så det är fortfarande hyggligt stora bolag.

aktier för nybörjare
aktier
Men kliver jag ner lite så kan jag se faktiskt och se kanske att bolag som är beroende av svenska ekonomin de har tidigare haft en uppsida. De bolagen släpar idag lite efter och det kan man se i den här medianmätningen, som då sakta men säkert från en kanonnivå i fjol har sluttat utför. Det speglar nog en del faktiskt att svensk ekonomi rent generellt är lite mattare idag än den va för ett år sen.
aktier
Så utifrån den tesen kan vi då förvänta oss att den här kanske fortsätter att slutta trendmässigt de kommande kvartalen?
aktier
Jag tror inte att vi får så att säga vinstnedgångar och det beror på att de bolagen som störst i den här populationen de är också exportberoende. De är ganska många i den här populationen och de tjänar fantastiskt bra nu när dollarn och euron är superhöga. Ur det perspektivet så det går fantastiskt bra för exportbolagen, kort sagt. Och då köper de även från de inhemska. Så det är klart har vi då byggsektorn, som inte alls egentligen påverkas av om exportbolagen går bra eller är dåliga. Bostadsbyggarna, till exempel. De fortsätter och gå kräftgång. Men är du inhemsk leverantör av saker och ting både till svenska bolag och till exportbolag, ja då får du ett uppsving av exportbolagen. Både för att konjunkturen går så bra men också för att de utländska valutorna är så högt värderade. Då får du ett uppsving alltså.
aktier
Och om man då tittar utifrån förväntansbilden min känsla har ju varit att det varit ganska höga förväntningar inför de senaste kvartalen? Jag vet inte riktigt om det stämmer

aktier för nybörjare
aktier
Om man tittar på utfallet och då har vi då bolag som kom med positivt prognosutfall igen Vi vill komma över 50 här va?
aktier
Ja
aktier
Så är det fortfarande så att majoriteten överraskar positivt.
aktier
Sista stapeln är dessutom bättre än den stapeln för förra kvartalet. Det var nog så. Förra kvartalet var ett ganska svagt kvartal faktiskt. Och det har gjort att många placerare har dragit ner förväntningarna lite på det här första kvartalet. Men vi kommer ut bättre än de förväntningarna. Enligt SME. Och det är naturligtvis en positiv signal. Sen kan man också se på trenden på den här kurvan att vi har kommit ut bättre än förväntningarna under de sista två, tre åren. Ur det perspektivet även trenden vad det gäller prognosutfall är lite positiv nu på slutet.
aktier
Vi skall titta på fler prognosgrafer men tänkte fråga dig innan det Vi har haft mycket diskussioner under våren med nya regler som gör att färre lämnar prognoser. Alltså färre banker och fondkommissionärer lämnar prognoser. Påverkar det helhetsbilden någonting? Att estimaten blir det sämre kvalitet på?
aktier
Det kan påverka. Definitvt. Man behöver ju en hygglig population av analytiker som lämnar prognoser för att man skall våga dra alltför fasta slutsatser. Nu är det så att jag drar ju på ganska stora grupper av företag och därigenom så diversifierar jag lite bort inslaget från mängden analytiker. Men det är helt klart att om det blir väldigt få analytiker som lämnar prognos på enskilda bolag då blir ju risken hyggligt stor att ett genomsnitt manipuleras. Att några lägger sig lite snett för att få upp ett genomsnitt eller ner ett genomsnitt. För att se så visa att vi överträffar. Att manipulationsrisken med prognosinsamlingen ökar.
aktier
Och slagigheten?
aktier
Slagigheten också. Så att det är väldigt negativt om Mifid 2 reglerna skulle leda då till att färre analytiker lämnar prognos till exempelvis SME eller Reuters eller vem det nu är som samlar ihop de här. Det är en väldigt negativ trend. Det här är bra material, genomarbetat material. Tidningarna litar på det, och kan lita på det för att det är bra material. Om det här slås sönder av Mifid 2 då har verkligen det gått i helt, i 180 grader i fel riktning För de som drabbas är inte proffsplacerarna de har råd att anställa lite ytterligare folk som tar reda på hur det verkligen ser ut.
aktier
Transparensen minskar.
aktier
Transparensen minskar. Tidningsartiklar blir sämre trovärdighet det drabbar breddspararna. Det är precis tvärtemot Mifid 2 alltså.

aktier för nybörjare
aktier
Vi fortsätter att titta lite gran på prognosutfall. Vi kör samma manöver vi gjorde i vinsttillväxten Vi tittar på hur utfallet varit i absoluta tal. Vi är uppe på en 4–5 %. Det är alltså hur bra vinsten var gentemot prognosen?
aktier
Ja

aktier för nybörjare
aktier
Vi tar bort extremvärdena då är vi nere på vad kan det vara 2 %?
aktier
Runt 2 %.

aktier för nybörjare
aktier
Då kör vi då medianvärdet vilket jag tolkar den du föredrar?
aktier
Ja, just när det gäller prognosutfall så föredrar jag medianvärdet. Men jag tittar på alla. De största och de knasigaste bolagen, som Ericsson i ett sånt här perspektiv och de övriga rensade populationen säger lite olika saker. Och det man kan konstatera vi hade en otrolig förväntan för ett par tre år sen. Den dämpades. Sen kom dollarn och hjälpte till. Då låg vi helt plötsligt och fick utfall som låg över prognos. Och det har varit positivt. Sen så har konjunkturen förbättrats ännu mer på det internationella planet och då fortsätter vi i princip trendmässigt att ligga lite bättre på utfallen än prognoserna. Men förra kvartalet var inget bra kvartal ur det perspektivet. Men fjärde kvartalet då som förra var är alltid ett struligt kvartal. Det är alltid mer omstruktureringar, nedskrivningar och sånt skräp i de kvartalen och det gör att utfallen blir konstiga.
aktier
Så slutsatsen är att Q1 här är ändå en klart godkänd rapportperiod?
aktier
Ja den är klart godkänd, men jag är ändå lite besviken. För den startade upp första halvan av rapporterna var faktiskt bättre än den andra halvan. Det är ingen ovanlig trend, men den här gången var den faktiskt lite större slagigheten än vad det brukar vara. Som placerare skulle jag vara försiktig t ex med bolag som rapporterar sent.

aktier för nybörjare
aktier
innan vi går in på enskilda sektorer så skall vi ta en snabb titt på försäljningsutfallet också. Och då har vi försäljningstillväxten i årstakt mot prognosen. Den ser bra ut.
aktier
Den här är bra. Nu är försäljningen det som snabbast reagerar på valutaeffekter. Så det kan finnas lite positiva valutaeffekter i det här som inte riktigt har letat sig in i vinsterna. På det sättet skulle den här kurvan vara en indikator på framtida Om valutorna blir kvar på nuvarande superhöga nivåer.
aktier
Om jag då är djävulens advokat kan det också vara ett tecken på att man inte längre mäktar med att få upp resultatet i takt med omsättningen? Dvs säga att man kanske snart börjar “maxa ut” hur mycket vinst man kan kräma ur den här högkonjunkturen?
aktier
Om man tittar på de senaste tre åren ungefär så skulle jag påstå att vi också har vi även en effekt från alla de företagsförvärv som har gjorts. Så kommer man in i en fas då man har ägt de här bolagen i ett par tre år då måste man börja integrera, man måte vrida ur synergier då kommer omstruktureringskostnader som följd. För vi har haft en persiod De senaste två, tre åren som har varit väldigt fylld av omstruktureringar och nedskrivningar av “goodwill” och såna saker. Och jag tolkar det lite som att det kan vara farligt att lita på att försäljningstillväxt-siffran och sen så med automatik tro att vinsttillväxten följer med upp. För de här förvärven som görs är bra första året, 18 månader sen börjar problemen, sen kommer kostnaderna. Det tror jag är ett mönster lite som vi kommer att få leva med för att de här enkla, billiga förvärven som möjligen gått att göra när konjunkturen var lite svalare, de går definitvt inte att göra i dagens konjunktur alltså. Det är dyrt att köpa företag. Stora integrationskostnader för att utvinna de synergier som är nödvändiga för att få marginalhöjningar och försvara priset som man faktiskt har betalat. Det är en lite ny trend faktiskt. Att man måste få till det bättre nu med förvärven.

aktier för nybörjare
aktier
Vi går in och tittar på sektorerna. Vi börjar titta på resultatförändringen. Där har vi den. Resultatförändring i årstakt. Då pratar vi Median. Man kan konstatera här att konjunkturkänsligt som verkstad och basindustri bra. Bygg ner, som vi pratat en del om. Framför allt verkstad har det varit snack om inför?
aktier
Ja, det är de cykliska sektorerna som också är export- och valutaorienterade sektorer som firar bäst triumfer. Sen sjukvård kan man nästan räkna bort det är ett fåtal bolag, så ur det perspektivet är det en osäker sektor. Sjukvårdsrelaterad verksamhet totalt sett har inte firat triumfer de senaste åren. Ur det perspektivet är det inget fel på kurvan. Det som är den nya och som inte funnits tidigare det är att byggsektorns bolag faktiskt hade ett dåligt kvartal. Nu pratar jag inte bara byggarna utan jag pratar i vid bemärkelse alla som på ett eller annat sätt beroende av byggandet.

aktier för nybörjare
aktier
Jag tror inte att byggsektorns lågkonjunktur inom byggsektorn har kommit så snabbt som vinsterna indikerar. Men vi skriver “kris” om byggsektorn beroende på att det är svårt för bostadsbyggarna att få kunder. problem med prisutvecklingen på bostäder. Och jag undrar här på min kammare Om det är så att de här byggbolagen säger: “Vi ligger lite fel med några reserveringar.” “Vi tar det i första kvartalet, så blir vi av med det.” “Nu talar ändå alla om kris.” För det är en omsvängning. Byggsektorns bolag har haft en bra utveckling fram tills det här kvartalet.
aktier
Tillväxten var bra för cykliskt, negativt för bygg men om man tittar på prognosförväntningarna, så ser man ju ändå att, framför allt verkstad överraskar positivt, men det gör ju faktiskt byggsektorn också. Har man lite väl mörkerseende här Bostäder är en otroligt viktig sektor men den är kanske inte fullt lika viktig på börsen som den är i samhället i övrigt. Och samhället i övrigt domineras ju av det vi skriver och då skriver vi egentligen bara om bostadsbyggande och bostadspriser osv Ur det perspektivet så är det ganska lätt även analytiker påverkas då och får en lite för negativ syn. Utfallet mot prognos för byggsektorns bolag var bättre så att säga än man kunde förvänta sig faktiskt.

aktier
Vi kör några försäljningsgrafer på samma tema. Det är väl då försäljningstillväxten igen. Liknande trend. Verkstad, bra Byggsektorn och sjukvården ner. Det är ungefär samma.

aktier
Om vi sen tittar på prognosutfallet så är det väl egentligen samma sak där. Verkstad överraskar och byggsektorn överraskar mest.
aktier
Det här kurvan tittar jag mycket på. För att bolagen försöker oss emellan manipulera resultaten från tid till annan så är det mycket svårare att manipulera försäljningarna. Att titta på utfall mot en underliggande försäljningsprognos kan vara en bättre indikator på den underliggande utvecklingen än att titta på utfallet mot vinstprognos ur det perspektivet och då är det här en väldigt trevlig läsning för att de allra flesta sektorer lyckas slå sina försäljningsprognoser. Sen att jag mäter det här som median och såna saker beror på att om vi har en enskild sektor med fem, sex bolag så ett är riktigt stort bolag, så är det bara det stora boalget man mäter. Så för att komma runt mätproblematiken s måste jag jobba med mediansiffran. Det är inget försök att bluffa bilden eler någonting sånt. Sammanfattningen tycker jag är cykliska sektorerna går bra. Konsument och bank vandrar i sidled. Sjukvårdbolagen
aktier
Inga extremvärden?
aktier
Nej. Bank är ju viktiga de är ju den största vinstmässiga sektorn på börsen. Tillsammans med verkstad. Allafall så länge Nordea ingår med full indexvikt. Så ur det perspektivet är bankerna viktigt.
aktier
Om vi skall avrunda det här då. Prognosutfallet är bra.
aktier
Ganska bra
aktier
Vinsttillväxten är sluttande, men bra.
aktier
Ja
aktier
Försäljningen är riktigt bra.
aktier
Ja
aktier
Och det är bra för de stora sektorerna.

aktier
Och då lägger vi på den här värderingsgrafen där du brukar ha med inflationen. Ger den här rapportperioden stöd ? Värderingarna har sjunkit lite ganska högt. Ger den stöd för det här?
aktier
Om man tittar på min balanspunkt, den oranga kurvan nej det gör den inte. Värderingarna är höga i relation till inflationstakten. Men lägger jag in ursäkta uttrycket Riksbankens vansinniga räntepolitik så ja då går det att motivera. för det är klart att håller man räntan på de här obegripliga nivåerna vilket gör att placerarna måste in i allting som ger risk för att få nån form av avkastning. Och då kan man säga att det är ganska bra balanspunkt. Den dagen vi kan ha andra ränteprognoser då kommer det här vara en för hög värdering. Men det lyckas ju Riksbanken skjuter längre och längre fram och med det vi nu ser på bostadsområdet alltså skulle jag inte tro att de prognoser bankens själv går ut med kommer hålla. Om inte bostadsområdet plötsligt som en tullipanaros vänder upp men det tror jag inte.
aktier
Men än så länge är det inte kortsiktig fara med värderingarna utifrån det vi sett i första kvartalet.
aktier
Inte för Stockholmsbörsen. Nu är vi är beroende av det internationella och saker och ting ser lite annorlunda ut om vi tittar på USA. Där ju räntan är på en helt annan nivå och där man har en president som ju i stort sett varje vecka gör nåt som en vanlig president hade blivit väldigt uppmärksammat. USA och amerikanska presidenten ovanpå det är den absolut största osäkerhetsfaktorn.
aktier
Och lite Riksbanken på det.
aktier
Nej. Riksbanken gör fel, men de gör kontinuerligt fel. Ur det perspektivet är det lätt att prognostisera dem. Det tror jag de kommer att fortsätta att göra.
aktier
Vi får se vad du har och säga när vi träffas efter Q2:orna. Alltid lika kul att ha dig här Peter Tack!
aktier
Kul och vara med!
aktier
Vi är klara för i dag. I morgon är det faktiskt helgdag, men vi är tillbaka på fredag då kommer Ulrika Juhlin från Redeye, som ska prata hälsovård med Gabriel. Ha en skön torsdag.