EFN Börslunch 2018-05-11

Det viktigaste enligt Ulrika Juhlin är att man gör sin hemläxa innan man investerar inom branschen. Framför allt handlar det om att läsa på och förstå vad bolaget gör, att förstå strategin och ägarsituationen samt att hålla koll på finansieringsläget. Tidigare har Ulrika Juhlin tipsat om Wilson Therapeutics, vars aktie sedan rusade när ett uppköpsbud kom. Nu tipsar hon om IBT, Infant Bacterial Therapeutics.
aktier
Välkomna till Börslunch det är fredag den 11 maj, det är också klämdag och vi har en specialare här. Vi har med oss Ulrika Juhlin. Varmt välkommen.
aktier
Tack så mycket!
aktier
Analytiker på Redeye. Sist du var här tipsade du om Wilson Therapeuticals. Ett ord jag inte kan säga. Det blev en ju jättesuccé, det kom ett bud på bolaget och det väldigt bra och det underströk stora intresset för att hitta rätt i, Vad säger man?, Läkemedels?
aktier
Life science-området, kan man säga.
aktier
Life science-området
aktier
Fast det här är forskningsbolag.
aktier
Det finns en uppsjö i Sverige och Norden. Men jag tror att många tittare med mig har lite svårt att veta hur man ska bära sig åt när man analyserar och väljer bolag att investera i. Kanske också värt att diskutera lite orientering, vilken typ av chans man tar och hur stor risk/reward är. Jag tänkte vi skall börjar med en nybörjarkurs. Du har med dig en punktlista på tre kategorier inom life science. Den ser ut så här.

aktier för nybörjare
aktier
Orphan. Det är ju Wilson.
aktier
Precis. Det är Sobi också, som är svenskt.
aktier
Men vad betyder Orphan?
aktier
Orphan betyder egentligen föräldralös men det står för särläkemedel. Och det är en grupp läkemedel som rent historiskt sett inte har varit attraktiva att ta fram för stora läkemedelsbolag. Dels är det små indikationer. Det är inte många som lider av de här sjukdomarna. Men det är ofta små barn. De är genetiskt betingade, ärftliga och då kan man ju tänka så här om det är 7000 olika sjukdomar som det inte finns nåt bot för. Det är rätt mycket. Och så finns det inga incitament riktigt från big pharma att ta fram läkemedel. Ska vi då offra de människorna bara för att de är få? Då har man från regulatoriskt håll tagit fram lite lättnader i utvecklingsfaserna så att säga. Och det är därför vi ser den här lite granna haussen på de här Orphan-bolagen.
aktier
Små sjukdomar men med extra medvind från statligt regulatorsikt håll?
aktier
Ja.
aktier
Spännande. Vi går vidare till immunterapi.
aktier
Ja, immunterapi och onkologi hör ihop.
aktier
Onkologi är cancer.
aktier
Precis, och det är ett jätteområde. Då kan man ofta tänka så här att det är något vi ofta får höra. Det är inom cancerområdet. Det är många bolag som befinner sig i det området. Men alla liksom skjuter in sig på olika saker inom onkologin. SÅ att det är ju inte så att bara för att man har köper ett bolag så har man löst hela problematiken med cancer. Utan det är en massa olika sätt att lösa problemet på och då kommer vi in på immunterapi. Det är ett sätt att lösa problemet. Att du stimulerar kroppens egna försvar så att säga. Det är de biologiska läkemedlen handlar mycket om att det finns kroppsegna proteiner bland annat då för att göra det väldigt enkelt. De är ofta dyra och ta fram de här läkemedlen. Det positiva är med dem då att det inte är så konkurrensutsatt. Det kanske inte blir så mycket generika av dem. Generika är att så småningom när paternten går ut så kan vem som helst kopiera dem. De är inte lika konkurrensutsatta då men de är dyra att ta fram, tar lång tid.
aktier
I grund och botten handlar det om att utveckla kroppens egna läkemedel.
aktier
Ja, basic är det så.

aktier för nybörjare
aktier
Spännande. I vår nästa graf så ser vi en lista över förvärv inom de här tre områdena. Wilson nämns, men är långt ifrån ensam. Vad kan man säga om det här? Är det vanligt att bolag blir uppköpta?
aktier
Nej, vanligt skulle jag inte vilja säga. det är väldigt ovanligt att man blir uppköpt.
aktier
Men det förekommer många uppköp?
aktier
Ja, det gör det, men i Sverige är det inte jättevanligt ännu då. Wilson var ju en strålande början, skulle jag vilja säga.
aktier
Alright
aktier
Men det här är ruffly ett exempel på vad senaste årens stora, stora affärer har varit. Man ser att det är väldigt saftiga prislappar.
aktier
Och förstår jag dynamiken rätt, är det så att Astra eller big farma, stora bolag inte själva utvecklar med så mycket sånt här, utan köper istället upp små forskningsbolag?
aktier
Som de är intresserade utav och olika big pharma är inriktade på olika typer av, några är inriktade på onkologi. Nån kan kanske vara inriktad på Orphan. Det man ser i de här affäärerna att det är de bolagen som tenderar att köpa upp den typen av projekt.

aktier för nybörjare
aktier
Vi har en kursgraf på Wilson som visar hur det när man blir uppköppt då går det sådär. Det här skapar ju ett jätteintresse bland investerare förstås man vill ju hitta nästa Wilson. Men det verkar väldigt svårt. I nästa graf har vi ett veritabelt myller, den har vi haft uppe i programmet förut.

aktier för nybörjare
aktier
Ett jättemyller av studier inom immunterapi och cancer. Har du nåt tillvägagångssätt eller tips på hur man ska gå tillväga för att hitta rätt?
aktier
Det man behöver göra tycker jag då när det gäller de här små bolagen. Det finns ju ungefär 170 stycken forskningsbolag noterat i Sverige. Och då gäller det att göra sin hemläxa och många är väldigt rädda. De tar inte den här typen bolag. De tycker att det bara är risk. Jag skulle vilja säga att det inte bara är risk. Wilson är.
aktier
Det är väldigt binärt fårman väl säga. Vinstlott eller ingenting.
aktier
Ja, men man kan faktiskt titta på de här bolagen och minska sina risker så att säga. Det finns några olika saker som jag tycker man bör tänka på innan. Läs på och förstå. Vad är det jag köper för någonting? Finns det ett behov? Vad är det för sjukdom eller vad är det för indikation? Förstår jag det här? Finns det ett behov? Vad försöker de att lösa för problem? Finns det ett behov att fylla här? Till exempel diabetes. Ja. Det är en åldrande befolkning, globalt sett. Var lite omvärldsorienterad. Vad är det för något som ökar? Cancer ökar med ökad ålder. Diabetes. Så kan man börja med att göra en omvärldsblick.
aktier
En demografisk analys.
aktier
Ja. Och sen hur ser forskningen ut? Är det någon som har forskat på det här förut? Och det finns sajter som man kan kolla sånt på. Hur många produktkandidater har det här forskningsbolaget? Är det en one-trick pony? Är det bara liksom allt eller inget eller har de flera olika ben att stå på? Det kan man titta på. Var befinner de sig i för utvecklingsfas? Om vi går tillbaka till Wilson de befinner sig i fas 3.
aktier
Det var ovanligt för ett så litet bolag.
aktier
Ja, att man driver en sån stor fas själv. Vi kommer att se en graf på det sen. Hur stora studierna blir efterhand. Så det kan man titta på. Ju senare utvecklingsfas ju närmre marknaden är man. Då kan intresset från big pharma vara större att köpa upp det.

aktier för nybörjare
aktier
Innan vi kommer dit ska vi titta på en graf till som har spjälkat upp i olika börsbolag. Du har valt ut olika exempel inom några olika katergorier. Kan du berätta kort vad vi ser här?
aktier
Många gånger när man pratar om, jag vill ju inte prata om life science som ett område. utan det är olika typer av bolag. Några säljer ju läkemedel, några är bemanningsföretag och sådär. Så det här är bara ett exempel på forskningsbolag som själva bedriver forskning. Läkemedelsbolag är big pharma, som vi brukar säga. Det är Astra och det är Novo till exempel. Bemanningsföretag, Dedicare. Många som känner till. Omvårdnadsbolag har jag skrivit. Omvårdnad och omvårdnad. Men Attendo till exempel och Carema. Det som inte är med på grafen är vad som kommer så småningom. De digitala vårdgivarna. De kommer så småningom också att befinna sig i en noterad miljö.
aktier
Finns det inga noterade exempel?
aktier
Nej det gör inte det
aktier
Spännande
aktier
Det är en ju tidsfråga innan de tar sig dit.

aktier för nybörjare
aktier
Men om vi skall närma oss den första kategorin här, forskningsbolagen så har du med dig en annan graf som är amerikansk. Den ser ut så här. Tre kliniska studier. Fas 1, fas 2 och fas 3. Berätta lite om det här.
aktier
Prekliniken då. Man börjar alltid i provrör i labbmiljö. Det kan pågå i många år som inte vi känner till. De är inte noterade de bolagen. Det är forskare som sitter och har en tes. Sen tar man det där till djurförsök. Och då ofta också inte kanske i noterad miljö utan man finansierar det här själv då. Nått universitet eller så. Men sen då när man har tagit sig igenom det man fått tillstånd att bedriva kliniska studier i människa. För det måste man ansöka om. Det ska vara etiknämnd ja så det är ett helt paket. Då ger man sig in i fas 1 och det är då det börjar kosta pengar. Då undersöker man det här i friska frivilliga människor. Det behöver inte vara patienter utan de är friska. Och syftet med den fasen är att bara titta på tolerans. Vad gör kroppen med det här? Hur tar kroppen emot den här kandidaten? Det är ju inte ett läkemedel då ännu, utan en kandidat. Och hur eliminerar kroppen det här? Så man tittar på det. Och blir man, som jag brukar säga, enbent eller självlysande? Nej, jag blev inte enbent eller självlysande. Okej, då ansöker vi om att få gå vidare. Men man tittar inte på effekt i fas 1. Det är noga att man tänker på det. Många tror att man ska se effekt av det här i fas 1.
aktier
Man vet inget om läkemedlet funkar utan bara att bieffekterna inte är fruktansvärda?
aktier
Ja, att man inte dör av det.
aktier
Här finns det börsnoterade bolag?
aktier
Ja, i preklinik också faktiskt. Men här börjar det bli intressantare för de har tagit steget vidare till människa. Sen blir det ytterligare lite intressantare Och dyrare.
aktier
I fas 2.
aktier
Ja, för då börjar man titta på effekten. Fortsatt tittar man alltid på biverkningar, det gör man hela vägen. För det kan dyka upp biverkningar ju större populationer man tittar på. Då blir studierna större. Ofta ska du ha då kontrollgrupper eller placebogrupper. De ska utformas på ett speciellt sätt. Studiedesignen är också viktigt att titta på. Hur tänker man göra den här studien? Det är svårt för gemene man att titta på det. Men proffsinvesterarna tittar ju på såna saker. Då tittar man på en större population och tittar på effekt och tolerans. Sen när man har tagit sig igenom det kommer man till fas 3. och det är i glappet mellan fas 2 och fas 3 som det ofta blir affärer av de här bolagen.
aktier
Det är då uppköparna börjar komma in i bilden.
aktier
För då har big pharma sett att man inte blir enbent eller självlysande och man överlever det här och det finns en effekt. Då börjar de bli intresserade för att det här kan vara nåt för dem att ta vidare. För Big pharma är bättre rustade för att göra fas 3:or för de är så stora och många vill göra de globalt också.
aktier
Är det för riskfyllt att närma sig prekliniska bolag eller fas 1-bolag överlag? Har du någon känsla för det? Ska en privat investerare hålla sig till fas 2 och 3?
aktier
Jag tycker att man ska göra det faktiskt om man är rädd för en massa risk. Men ger du dig in i preklinik och är med hela vägen så är det en resa som är enorm om det inträffar. Men jag tycker att som vanlig investerare så kanske man skall titta på de senare projekten.
aktier
Kollar du mycket på kassan i bolag och den typen av klassisk bolagsanalys också?
aktier
Ja, absolut, det är jätteviktigt för det kostar massa pengar. Hur lång tid kan det här handla om innan de behöver ta in mer kapital? Det är ju de befintliga aktieägarna som får skjuta till då.
aktier
Har du någon känsla för, du sa att det fanns 170 börsnoterade bolag. Hur många av dem är fas 3-bolag?
aktier
Inte jättemånga.
aktier
Så de som är i fas 3 och noterade är per automatik ganska intressanta? Vågar man dra den slutsatsen?
aktier
Ja, i stort kan man tänka så. Sen måste man ändå göra sin hemläxa och titta på vad det är för behov som man försöker fylla här. Nischade produkter är ofta intressanta. Där det inte finns någonting First-in-class-läkemedel. Det inte finns nåt annat. Det kommer att vara intressant.
aktier
Har du någon preferens om bolag som gör en sak eller bolag som har en portfölj med olika projekt?
aktier
Det är klart att risken i bolaget minskar ju om man har flera ben att stå på. Men det kan va också så här att man kanske inte har bedrivigt någon forskning på de andra indikationerna. Att man tar ett projekt och kör det först. Kostnadsmässigt så kan det ju vara vettigt för det är dyrt att bedriva studier.
aktier
Jag tänker att restauranger som serverar både pizza, tacos och thaimat inte är så bra. Men det kanske är en jämförelse som…
aktier
De är ofta närbesläktade de här. Det är ofta samma kandidat bara att du kan använda den på olika indikationer. Det är ju bra. Label expansion heter det. Du kan göra olika saker av det här.
aktier
Tycker du att det här som lekman, om man inte är äkare och forskare i botten kan man ändå våga sig på de här bolagen eller är man inne i ett lotteri då?
aktier
Nej, det tycker jag inte. Bara man gör sin hemläxa. Man läser på och gör sin hemläxa.

aktier för nybörjare
aktier
Vi har dina tre grundpunkter som du redan var inne på som en sista graf. Läs på och förstå, Strategi och ägare har vi inte varit inne på någonting.
aktier
Nej, Ägare är jätteviktiga. Titta lite på ägarbilden. Hur ser den ut? Vilka är det som driver bolaget? Vilka är management? Vilka är styrelsen? Har de någon track record ser det ut som tagit projekt vidare nånstans? Hur ser ägarna ut? Framförallt, vilka är ägarna? Har de råd att peta in pengar med jämna mellanrum? Det är ju nyemission nästan varje år. Det blir dyrare och dyrare.
aktier
Kollar du på insiderköp när du gör analyser?
aktier
Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Hur ser det ut i ägandet? Och är det små forskningsbolag är det allt som oftast grundarna, forskarna själva som har stora ägarandelar i de här bolagen. De kanske inte är jättekapitalstarka.
aktier
170 bolag i Sverige.
aktier
Ja
aktier
Är det ett unikt högt tal? Är Sverige väldigt duktiga på det här? Varför är det så?
aktier
Ja det är en bra fråga. Men klimatet det allmänna klimatet i Sverige när det gäller entreprenörer har ju varit att vi har ett skyddsnät här. Man vågar bedriva, för det är entreprenörer det här också det skall man inte glömma. Vi har bra historik av forskning. Lund är jätteduktiga. Flera sådana. Karolinska institutet Det finns flera exempel på universitet som är bra väldigt duktiga på forskning.
aktier
Sista frågan. Det här var jätteintressant. Jag hoppas att många blir inspirerade att gå in i den här sektorn. Har du nåt tips? Nåt bolag du tittar på? Du tipsade om Wilson senast
aktier
Ja
aktier
Finns det nåt företag eller något projekt som tickar alla boxar i din lista?
aktier
Jag tycker ju att man skall titta på de här senare projekten. Fas 3. Man kanske har sett effekt i ett läkemedel. Vill man ta mer risk så investera i ett fas 2-bolag. Där man sett jättefin säkerhetsdatan. För det är viktigt. Se till att man inte blir självlysande av det. Titta på de här lite senare projekten. Det finns flera såna. Nu är Orphan hett. Nu kommer det loss 6,5 miljarder från Orphan-investerare.
aktier
Kan du ge ett exempel på ett Orphan-bolag i fas 3 i Sverige.
aktier
IBT, Infant Bacterial Therapeutics, är ett sånt bolag som befinner sig i en sen utvecklingsfas. Och kan ha ett stort behov att fylla.
aktier
Spännande. Tack så mycket.
aktier
Tack!