Ekonomi

Ekonomi innefattar flera olika typer av ekonomi och exempel på detta lista här.