Fonder


Per Ivarsson  CTA-specialist RPM fonder

Ara Mustafa EFN


Ara Mustafa EFN:

-“Tjänar du pengar när börsen går upp? Om ja bra! Grattis!
Men när börsen går ner? Tjänar du pengar då också? Om du inte gör det behöver du inte skämmas. Faktum är att de mest slipade aktieproffsen tar stryk när börsen går ner. Men det finns dem som tror de kan tjäna pengar både när börsen går upp och går ner. Bland dem finns CTA fonder som kan hjälpa dig.”

Men vad är CTA fonder?

Per Ivarsson vad är en CTA?

Per Ivarsson:

-“CTA är förvaltningsbolag som tjänar pengar på uthålliga breda pristrender”

Ara Mustafa EFN:

-“Och det gör man hur då?”

Per Ivarsson:

-“De applicerar systematiska datadrivna strategier på globala terminsmarknader över alla sektorer. Aktier, obligationer, valutor och råvaror.”

Ara Mustafa EFN:

-“Det är lite som den dator som är kanslokall men tar besluten och den skall göra det bättre än en människa som kanske är känslostyrd och har svårare att följa trender och kanske avvika från de modellerna.”

-“Fungerar det här?”

Per Ivarsson:

-“Ja det fungerar. De här typerna av pristrender uppträder väldigt ofta när du har aktiekriser. Djupa långa aktiekriser. De kan uppträda på andra håll också men det är då de här strategierna tjänar pengar. Det är pckså så att när du inte har pristrender så har de lite svårare.”

Ara Mustafa EFN:

-“En viktig grej för CTA fonder är att de behöver långa trender som är ihålliga. Det är så de tjänar mest pengar. De här korta trenderna  det är inte riktigt deras grej men långa trender det är de CTA fonder behöver.”

-“Och CTA fonder har den senaste perioden haft det lite tyngre. Den har blivit lite utskäld till och med. Och februari så händet det att aktiemarknaden föll mycket men det gjorde även CTA fonder. Varför gjorde den det och är inte det man vill unvika när man har CTA fonder”

Per Ivarsson:

-“Jo det kan man tänka. I Januari så var det ju en väldigt bra månad för aktier men också för CTAer. Och det var ju en trend så därför låg dem i långa aktier när man gick in i februari och så var det en kraftig sättning och det är egentligen det sämsta scenariot när du har en kraftig vädning efter en god trendmiljö. Om detta bara är förskalvet till någonting värre då kommer de här strategierna att vända sina positioner och också tjäna pengar på andra marknader där de här trenderna uppstår.

Ara Mustafa EFN:

-“Nu har vi pratat om vad CTA är men nu är det upptill bevis. Hur har CTaerna presterat. och då har du med dig några grafer.”

-“Vi börjar med den första som är Långa perspektivet. Vad är det vi ser här?”

Per Ivarsson:

-“Här ser vi 2 index. Ett är ett globalt aktieindex som är MSCI World och det andra är ett CTA index som är Barclays CTA index som täcker in majoriteten av de CTA förvaltare som finns i världen.”

Ara Mustafa EFN:

-“Vad är det du vill visa med det här?”

Per Ivarsson:

-“Här vill vi visa det faktum att det är under de här kraftiga utdragna aktiesättningarna som CTAer visar sin absoluta styrka för det driver breda uthålliga pristrender. Inte bara i aktier utan även i andra tillgångsslag. Och avkastningen är då också i princip som bäst. Vi ser också att när det inte är den här typen av scenario så går CTAer lite sämre.”

Ara Mustafa EFN:

-“Man kan nästa säga att man ser att den har mattats av på senare åren.”

Per Ivarsson:

-“Finns det inga trender så har de här svårt att tjäna pengar och under perioden 2011 till 2014 så var det väldigt dåligt med trender. Vi hade mycket stimulansåtgärder ifrån centralbanker i USA t ex som gjorde att priserna fick inte röra sig särskilt mycket. Vare sig ner eller upp för gick de ner ville man stimulera och gick de upp så drog man tillbaks stimulansen”

Ara Mustafa EFN:

-“Då går vi på graf nummer 2.”

Ara Mustafa EFN:

-“Inte bara korta aktier. Vad är det?”

Per Ivarsson:

-“Det här är en komplicerad graf men tittar man tittar man där nere så ser man avkastningen under de 10 värsta aktiekriserna under 2000-talet och den relaterade avkastningen. Det har ju varit sättningar från 5% som inte är så mycket till 50% som är betydligt tuffare. Högst upp i grafen ser vi hur CTAer har gått under samma period. RPM Technincal Composite och i 9 av 10 av de här scenariorna har vi haft positiv avkastning. De blåa delarna av staplarna i mitten visar just aktiebidraget. Vi ser att det inte alltid är så att att vara kort i en aktie i en aktiekris genererar en goda avkastningen utan i vissa scenarion är det det som driver mycket. Under t ex inledningen av av en stora finansiella krisen 2008 men i Flash crash så var det ett negativt bidrag”

Ara Mustafa EFN:

-“Nu går vi på sista grafen. Graf nummer 3.”

Per Ivarsson:

-“Den här visar, en dow down graf,  hur mycket har respektive index fallit från senaste högsta nivå. Så att när en här grafen visar på 0 då är vi på nya högsta nivåer i index och när den då faller hur många procent från senaste högsta notering har det fallit.  Den mörka här längst ner visar då MSCI World. Ett rent aktie index och de andra visar om vi blandar in CTAer i olika stor andel”

Ara Mustafa EFN:

-“25%, 50% och 75%. CTA fonder är ett komplement så att 75% är verkligen en överdrift”

Per Ivarsson:

-“Det är en överdrift kan man tycka men man ser också att man får väldigt goda portföljeffekter. Det som händer när du blandar in är att dels så minskar du djupen på de här perioderna och så minskar du också tidsaspekten”

Ara Mustafa EFN:

-“Sådär ja Det var de 3 graferna nu har vi lärt oss mer om CTA fonder. Det var allt från oss. Tack så mycket!”